1: Wartosci i zasady Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania stanowi fantastyczne miejsce do zamieszkania: nowoczesne, prosperujace spoleczenstwo o dlugiej i znamienitej historii. Jej mieszkancy znajdowali sie w centrum rozwoju politycznego, naukowego, przemyslowego i kulturalnego swiata. Jestesmy dumni z naszej historii przyjmowania nowych imigrantów, którzy przyczyniaja sie do róznorodnosci i dynamiki naszego zycia narodowego.

Ubieganie sie o miano stalego rezydenta lub obywatela Wielkiej Brytanii stanowi wazna decyzje oraz zobowiazanie. Oznacza ono przyjecie odpowiedzialnosci wynikajacej ze stalego pobytu oraz przestrzeganie prawa, wartosci i tradycji Wielkiej Brytanii. Dobrzy obywatele sa dla Wielkiej Brytanii cennym nabytkiem. Kazdy, kto pragnie wniesc pozytywny wklad do naszego spoleczenstwa jest mile widziany.

Zdanie egzaminu z wiedzy o zyciu w Wielkiej Brytanii jest czescia wykazania gotowosci do zostania imigrantem w Wielkiej Brytanii na okres staly

Niniejszy podrecznik sluzy pomocy w przygotowaniu sie do niego. Pomoze on w integracji ze spoleczenstwem i pelnym uczestnictwie w lokalnej spolecznosci. Pomoze on równiez uzyskac szeroka wiedze ogólna z zakresu kultury, prawa i historii Wielkiej Brytanii.

Spoleczenstwo brytyjskie opiera sie na fundamentalnych wartosciach i zasadach, które powinny byc szanowane i wspierane przez wszystkie osoby zamieszkale w Wielkiej Brytanii. Wartosci te znajduja odzwierciedlenie w obowiazkach, prawach i przywilejach zwiazanych z byciem obywatelem brytyjskim lub osoba mieszkajaca na stale w Wielkiej Brytanii. Oparte sa one na historii i tradycji oraz chronione sa przepisami prawa, zwyczajami i oczekiwaniami. W spoleczenstwie brytyjskim nie ma miejsca dla ekstremizmu i nietolerancji.

Do fundamentalnych zasad zycia w Wielkiej Brytanii naleza:

 • Demokracja
 • Praworzadnosc
 • Wolnosc osobista
 • Tolerancja wobec osób o innych wyznaniach i przekonaniach
 • Uczestnictwo w zyciu spolecznym

W trakcie uroczystosci przyznania obywatelstwa nowi obywatele skladaja przysiege przestrzegania tych wartosci. Przysiega ta brzmi nastepujaco:

„Przyrzekam swa lojalnosc wobec Wielkiej Brytanii oraz poszanowanie jej prawa i wolnosci. Zobowiazuje sie bronic jej demokratycznych wartosci. Bede wiernie przestrzegac jej praw i wypelniac swoje obowiazki i zobowiazania jako obywatel brytyjski”

Z tych podstawowych zasad wywodza sie wspólne dla wszystkich osób mieszkajacych w Wielkiej Brytanii obowiazki i wolnosci, których poszanowania oczekujemy od wszystkich mieszkanców.

Starajacy sie o stala rezydenture lub obywatelstwo Wielkiej Brytanii powinien:

 • szanowac i przestrzegac prawo
 • respektowac prawa innych osób, w tym ich prawa do wlasnej opinii
 • traktowac innych sprawiedliwie
 • dbac o siebie i swoja rodzine
 • dbac o miejsce zamieszkania i srodowisko

W zamian Wielka Brytania oferuje:

 • wolnosc przekonan i religii
 • wolnosc slowa
 • wolnosc od niesprawiedliwej dyskryminacji
 • prawo do sprawiedliwego procesu sadowego
 • prawo do udzialu w wyborach rzadowych

This study guide is also available in: ararabskibeBengalidrDarizh-hanschiński uproszczonyenangielskiguGujaratihihindinenepalskipshPashtopapendżabitatamilskitrtureckiururdu