1.1 شهروند دایمی شدن در بریتانیا

برای درخواست دادن شهروندی بریتانیا شما باید:

  • به انگلیسی صحبت کنید و بخوانید
  • درک درستی از زندگی در انگلستان داشته باشید

در حال حاضر (جنوری 2013) دو راه وجود دارد که برای این ملازمات شما امتحان شوید:

  • آزمون زندگی در انگلستان را بدهید. سوال ها به نحوی نوشته شده اند که نیاز به زبان انگلیسی است، افرادی که انگلیسی خوب داشته باشند در سطح (ESOL) یا لیول 3 می توانند شرکت کنند و نیاز به امتحان انگلیسی جداگانه نیست. افرادی که در اینجا با ویزای کار زندگی میکنند به شمول افراد درجه 1 و درجه 2 در سیستم درجه انگلستان معمولا باید امتحان زندگی در انگستان را سپری کنند تا شهروند دایمی این کشور گردند.
  • از امتحان ای س او ام در زبان انگلیسی کامیاب شوید. شما باید یک دوره انگلیسی را فراگیرید اگر انگلیسی شما زیر استندرد  (ESOL) است. این دوره یا کورس شمارا کمک میکند که انگلیسی بهتر داشته باشید و بیشتر در مورد زندگی در انگلستان داشته باشید

پس از اینکه از این امتحان کامیاب شدید می توانید درخواست شهروندی دایمی بریتانیا را بدهید. فورم و اسناد که شما باید کامل کنید بستگی به درخواست و شرایط خود تان دارد. یک مقدار فیس را باید برای تحویل دادن درخواست خود بپردازید، این فیس بنا به نوع درخواست شما متفاوت می باشد. تمام این فورمه ها و فهرست فیس ها در وبسایت مرزهای انگلستان  www.ukba.homeoffice.gov.uk قابل دسترس است

از اکتوبر 2013 این ملازمات تغییر خواهد کرد. از آن تاریخ به بعد برای دست آوردن اقامت دایمی انگلستان شما باید این موارد را انجام دهید

  • از امتحان زندگی در انگلستان کامیاب شوید

و

  • اسناد کافی برای ثابت ساختن فهمیدن انگلیسی و گپ زدن به انگلیسی به زبان انگلیسی تهیه کنید مطابق فقره B1 چارچوب مشترک اروپا. این خود معادل (ESOL) لیول 3 است

ملازمات شهروند شدن بریتانیا احتمالا در آینده تغییر خواهد کرد. معلومات بعدی روی وبسایت آژانس مرز های بریتانیا که قبلا تذکر داده شد نشر می شود. و شما معلومات را پیش از درخواست دادن برای جابجا شدن و شهروند شدن در آنجا بدست آورید

This study guide is also available in: arArabicbeBengalizh-hansChinese (Simplified)enEnglishguGujaratihiHindineNepalipshPashtoplPolishpaPunjabitaTamiltrTurkishurUrdu